Broederhaantjes

Wij produceren deze ronde voor het eerst O.K.T. eieren (ohne Kükentöten) voor de Duitse markt. Dit zijn eieren van hennen waarvan de mannelijke kuikens niet na de geboorte gedood worden. Bij het uitbroeden van de eieren worden ook de mannelijke kuikens, de zogenaamde broederhanen van onze leghennen, grootgebracht. Net als onze hennen krijgen ze balen stro als afleidingsmateriaal en GMO-vrij voer.

De snavels van de hanen zijn, net als die van de leghennen, niet behandeld. Dit houdt in dat wij naast de hennen hetzelfde aantal hanen hebben aangekocht om deze eieren te kunnen mogen produceren. Deze hanen zijn niet op ons bedrijf aanwezig, maar zijn door een collega pluimveehouder voor ons opgefokt.

  

Vele jaren hebben wij dezelfde prijs gehanteerd voor onze eieren. Door de extra kosten die wij moeten maken om de O.K.T. eieren te kunnen produceren, zijn wij nu genoodzaakt om de verkoopprijs iets te verhogen. 

 

Op ons bedrijf willen wij het beste voor alle kippen. Het zijn onze werkers die een topprestatie leveren. Zij leggen bijna elke dag een ei en die kip gun je toch het allerbeste?

 

 


De stagiaire aan het woord

Mijn naam is Lindy en ik volg de opleiding Melkveehouderij op het Zone college te Hardenberg. Tijdens de opleiding moeten wij  ook kennis maken met een andere tak dan rundvee. Ik heb gekozen voor legpluimveehouderij.

 

Momenteel loop ik stage bij Vechtdal Eieren. Hieronder ga ik  jullie iets vertellen wat ik hier heb geleerd (gedaan). 

 

We hebben de kippen beoordeeld op gedrag, ontwikkeling en groei (gewogen). In het begin van de stage waren de kippen nog maar net op het bedrijf. Nu merk ik dat de kippen veel rustiger en nieuwsgieriger zijn geworden. Ik heb bij de kip gevoeld naar de legbeentjes om te bepalen of ze al in productie is of nog niet.  

 

Dagelijks maken wij meerdere keren een controle rondje door de stal en nemen dan direct de buitennest eieren mee. De kippen moeten zo snel mogelijk leren het ei in het nest te leggen. Gelukkig hebben al veel kippen het nest ontdekt. De eerste eieren hebben wij met behulp van de sorteermachine gesorteerd en staan nu op pallets klaar voor transport.

 

We hebben in de stal pikstenen gelegd en netten opgehangen met gedroogd gras. Tevens hebben wij gezorgd voor voldoende strooisel op de vloer. 

Samen met Johan heb ik  mest gedraaid en elke dag werden de nesten, waternippels en voerkettingen gecontroleerd.  Omdat het momenteel erg koud is hebben wij ook de uitloopschuiven gecontroleerd, zodat er geen tocht/kou in de stal kan komen.

 

Ook heb ik meegelopen met de voeradviseur van For Farmers. Hij legde van alles uit over wat de kip nodig heeft aan voedingsstoffen. Ook gaf hij uitleg over het verenpak.

 

De Ei-Automaat hebben wij gevuld met verse eieren.

 

Het was leuk en interessant om kennis te maken met de pluimveetak. 


Een stukje kringlooplandbouw

Ook op ons bedrijf vindt er kringlooplandbouw plaats, het duurzaam hergebruiken van grondstoffen.

 

Sinds 2013 staat er al Miscanthus, oftewel olifantsgras, in onze uitloop. Dit hebben wij gedaan om een aantal redenen. Ten eerste kunnen de kippen er goed in schuilen, zowel voor roofvogels als voor de zon, en in de winter geeft het beschutting aan de kippen in de uitloop.
Als de fruitbomen hun bladeren hebben laten vallen staat de Miscanthus nog fier rechtop.
Nog een belangrijke reden is dat je hiermee ganzen kunt weren in de uitloop. Ganzen foerageren graag, maar ze houden niet van dit gewas.

 

Afgelopen voorjaar (april 2020) is de Miscanthus geoogst. De hakselaar heeft er kleine snippers van gemaakt en nu onze jonge hennen in de stal zijn gebruiken wij de snippers als strooisel voor op de vloer. Er is onderzoek gedaan en hieruit is gebleken dat het tot 3 keer zoveel vocht opneemt als gewoon strooisel. Miscanthus-stekjes worden gepoot (zie zien eruit als dahlia knollen) en kunnen jaarlijks geoogst worden. In de winter sterft de Miscanthus af en in het voorjaar lopen de nieuwe scheuten weer uit. Deze plant past daarom prima binnen de kringlooplandbouw.

 

 En niet te vergeten, dit is minstens zo belangrijk, onze hennen scharrelen er graag in rond.


Ophokplicht

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde op 23 oktober 2020 om 0.00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle commercieel gehouden pluimvee. Deze maatregel is genomen naar aanleiding van 6 dode knobbelzwanen in de buurt van Utrecht waarbij hoogpathogene vogelgriep is aangetroffen. Deskundigen weten vrijwel zeker dat het virus via de vogeltrek vanuit Rusland en Kazachstan in Nederland is gekomen. Omdat veel wilde watervogelsoorten nu in groepen samenleven, is er grote kans op verspreiding.
Uiteraard geldt  ophokplicht ook voor ons bedrijf, onze kippen moeten worden afgeschermd en blijven in de stal. Ze mogen niet in directe contact kunnen komen met wilde vogels en de uitwerpselen van wilde vogels.

 

 


Hoeveel eieren legt een kip per dag

Nu we niet zo gemakkelijk naar het buitenland kunnen, i.v.m. het coronavirus, vieren we vakantie in Nederland. Zo ontvingen wij vele gasten die vakantie vierden in ons mooie Vechtdal.  Er zijn heel wat foto's gemaakt van onze hennen en een menigeen mocht graan strooien. Er zijn leuke gesprekken gevoerd en heel wat uitleg gegeven over de kip en het ei.
Hoeveel eieren legt een kip per dag?  Deze vraag werd door kinderen met enige regelmaat gesteld. Hieronder krijg je het antwoord.

 

Nadat het ei uit de eierstok in de eileider is gesprongen, duurt het 25 tot 26 uur voordat de kip het ei legt. In deze tijd wordt het eiwit, de schaalvliezen en de kalkschaal (harde schaal) gevormd. De hennen zonderen zich af van de andere kippen en gaan op het legnest zitten. Nadat het ei gelegd is, heeft ze binnen 2 uur de volgende eisprong. Een hen legt dus niet elke dag een ei, er zit zo'n 28 uur tussen.


Corona

Op ons bedrijf blijft de Ei-Automaat gevuld. Wij willen u wel vragen of u afstand van elkaar wilt houden. Is er iemand bij de Ei-Automaat wacht u dan even buiten totdat hij of zij klaar is. U kunt daarna ook rustig uw eieren kopen. Laten we elkaar  1,5 meter ruimte gunnen. Met een beetje geduld en gezond verstand hopen we, met z'n allen,  corona weer snel onder controle te krijgen.

 

 


Een eitje?

Wist u dit al? 

 De kleur van het ei
Kippen leggen verschillende kleuren eieren. Aan de oorlellen van de kip zie je vaak welke kleur eieren ze legt. Dit zijn niet de lelletjes onder aan haar snavel, maar zitten aan de zijkant van haar kop. Een oorlel is wit of rood. De stelregel is dat kippen met witte oorlellen meestal witte eieren leggen en kippen met rode oorlellen meestal bruine eieren. Als je bij ons in de wei kijkt zie je allemaal witte hennen lopen met witte oren. Je kan dus wel raden welke kleur eieren er in het doosje zitten, toch?

 

Een mooie dooier
De kleur van de eidooier wordt bepaald door het voer.  Bij ons krijgen de kippen zuiver plantaardig voer dat naast vele kwalitatieve hoogwaardige grondstoffen ook veel maïs en caroteen bevat.  Dit voer wordt door de voerfabrikant speciaal voor ons samengesteld en  dit proef je terug in ons Vechtdal Ei.  

 

 


Niet zonder ons

Al 5 jaar komen wij als leden met de Boer als Gastheer bij elkaar, zo ook afgelopen voorjaar. Tijdens deze ledenvergadering ontstond een idee en het idee is uitgewerkt!

 

Niet zonder ons” met als ondertitel “Ploeg, mest, zaai, voer, melk, oogst en bewonder”. Zo heet het lied dat wij, de vereniging De Boer als Gastheer, op 27 november 2019 gelanceerd heeft tijdens ons 5-jarig bestaan. Het lied is gemaakt op de wijze van ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy. 

 

Vanuit het idee om meer naamsbekendheid te krijgen en de waardering en verbinding boeren onder elkaar en boer-burger te bevorderen werd een groots project opgezet, namelijk het ontwikkelen van een eigen lied. De Hardenberger Bert Nonkes werd benaderd om een tekst te schrijven. Hij koos voor de melodie van het bekende nummer van Ramses Shaffy. Nadat de muziek was opgenomen werd gezocht naar een zanger die het lied krachtig neer kon zetten. Bert Koops, zanger van Mooi Wark bleek de meest geschikte persoon om dit lied op zijn eigen karakteristieke manier in te zingen. Naast Bert Koops verleenden ook Ad Hofsink, Anja Dalhuisen, Erik Volkers, Piet Cees van der Wel, Frank van Essen, Bert Niezink en Noortje Nonkes hun medewerking. Tot slot is er met eigen materiaal uit de bedrijfsfilms en nieuwe beelden ook een heuse clip tot stand gekomen.

 

De lancering van de song valt samen het het 5-jarig bestaan van onze vereniging. Deze werd op 28 november 2014 officieel opgericht. Een initiatief dat een jaar daarvoor vanuit de Agrarische Natuur Vereniging Ommer Marke werd ontwikkeld. De vereniging bestaat uit een 16-tal agrarische ondernemers die de burger wil informeren, interesseren en enthousiasmeren voor het agrarische platteland in het Vechtdal Overijssel middels diverse activiteiten. In de afgelopen 5 jaren is er veel gedaan. Wij volgden cursussen en werden wegwijs gemaakt op het gebied van social media. Eenvoudige flyertjes werden duizenden kleurige brochures. Op evenementen werd met gasten zaadbolletjes gemaakt om zo het Vechtdal in bloei te zetten. Alle leden kregen de mogelijkheid om een bedrijfsfilm te laten maken. En een groot succes zijn de Boerderij Verwendagen, routes van boer naar boer, met activiteiten en heerlijke verwennerijen op ieder bedrijf. Het bakken van pannenkoeken in een megapan is daarbij wel het hoogtepunt van die dag. Op alle boerderijen wappert sinds kort een grote beachvlag, niet meer te missen in het Vechtdal.

 

Het is een turbulente tijd voor de agrarische sector. Toch willen wij met dit lied niet téveel de nadruk leggen op alle onrust. Voor het grootste deel moest het gaan over hun enthousiasme over het boerenbedrijf, het boerenwerk, het boerenleven en het laten zien dat ze dit met veel trots en liefde willen delen met hun bezoekers. De vereniging hoopt met het lied alle boeren en boerinnen een hart onder de riem te steken en de burger uit te nodigen tot het bezoeken van boerenbedrijven. Door het gesprek aan te gaan ontstaat verbinding en begrip voor de agrarische sector. Want Nederland kan toch niet zonder ons platteland, onze dieren, ons voedsel, onze boeren. Wij zijn bijzonder trots op het eindresultaat waaraan wij met z'n allen zichtbaar met veel plezier aan hebben meegewerkt. 

 

 

De Boer als Gastheer
De Boer als Gastheer

Ons mooie Vechtdal

Vele bezoekers kwamen in de zomer van 2018 naar het Vechtdal toe en een klein deel hiervan bezocht ook ons bedrijf. Soms lopend of met de auto, maar de meeste bezoekers kwamen met de fiets.
Ze waren hier op vakantie, hebben een buitenhuis in de omgeving of ze waren een dagje uit in ons mooie Vechtdal. In ons gastenboek, dat altijd op een van onze tafels ligt in het rustpunt, zien we steeds meer nieuwe plaatsnamen staan. Zou het komen door de lekkere Vechtdal Eieren, de kippen die in de wei scharrelen of door ons paard (Rens) en ram (Jacobus) die onafscheidelijk naast elkaar lopen in de wei? 

 

Overal komen ze vandaan: Klaas en Minie uit Winsum, Elly en Henk uit Waalwijk, Roel en Hanny uit Laren, Fam. Beerepoot uit Steenwijk, Esmee en Mike uit Den Haag, Wim en Janny uit Dalfsen, Aad en Marianne uit Ridderkerk, maar ook Hans en Anneke uit Harderwijk en Leo en Sjaan uit Burgh Haamstede. Daarnaast kwamen er bezoekers uit o.a. Katwijk, Amsterdam, Barneveld, Ameland, Hardinxveld en Den Ham. Ook Ommenaren hebben met enige regelmaat in het gastenboek geschreven.

 

Maar ook vanuit het buitenland ontbrak de belangstelling niet. Onder andere van Bea en Bernard uit Brugge (verse eitjes voor bij de asperges op z’n Vlaams), Graham en Elizabeth from Scotland, Erna uit Albury, Australië, Hubert en Ula aus Deutschland. Ook kregen wij de Grüβe aus der Schweitz (Interlaken) en uit Canada bezochten David en Connie ons bedrijf.

  

Mocht je in de buurt zijn, blader dan eens in ons gastenboek en als je het leuk vindt schrijf er dan een berichtje in. Ons rustpunt en de Ei-Automaat blijven het hele jaar geopend en u bent van harte welkom.


De grens is getrokken

De ophokplicht voor pluimvee is vrijdag 30 maart 2018 deels opgeheven, maar voor ons bedrijf geldt dit nog niet. Nederland is verdeeld in twintig regio's. In zes regio's is de ophokplicht opgeheven. De grens in onze regio is de Vecht. Ons bedrijf ligt aan de "verkeerde" kant van de Vecht. Dit betekent dat onze hennen nog niet naar buiten mogen. 

 

In april wordt de situatie rondom de ophokplicht opnieuw beoordeeld en we hopen dat onze hennen dan weer naar buiten mogen.


Een goed begin van 2018

Een goed begin van 2018. De NVWA heeft ons bedrijf vrijgegeven dat wil zeggen dat de eieren weer mogen worden verhandeld. Ook het Duitse controlebureau heeft de eieren gecontroleerd en ook daarvan was de uitslag goed. De hennen die in de stal zitten doen het goed, ze leggen al weer volop eieren.
Ook de Ei-Automaat is weer gevuld met verse eieren.
We willen nogmaals iedereen bedanken voor het meeleven met ons en voor de bloemen en kaarten die wij hebben mogen ontvangen. Wij laten 2017 achter ons en gaan op volle kracht 2018 in.


Jonge hennen

Na maanden van onzekerheid, schoonmaken en ontsmetten zijn er nu weer kippen op ons bedrijf. Deze hennen leggen nog geen eieren, maar daar zullen ze spoedig mee beginnen. Als de hennen 4 weken op ons bedrijf zijn, zullen de eieren door de NVWA op Fipronil onderzocht worden. Zodra wij een goede uitslag ontvangen, wordt ons bedrijf vrijgegeven. Het is nog even afwachten, maar wij hopen u daarna weer van een Vechtdal Eitje te kunnen voorzien. Wij willen iedereen die met ons meeleeft hartelijk bedanken. Tevens wensen wij u fijne feestdagen en een goed 2018 toe.

 


Geen eieren op ons bedrijf

 

Wij leven nog steeds in grote onzekerheid en dat gaat gepaard met veel emoties. Eén ding staat echter vast: er zijn momenteel geen kippen op ons bedrijf. Dit wil niet zeggen dat er geen werk is. Wij zijn onder andere begonnen met het stofvrij maken van de stal. Tevens wordt de mest uit de stal gehaald. Ook verrichten wij de nodige administratieve werkzaamheden.

 

In de media hoor en lees je steeds minder over Fipronil, maar wij zijn er nog dagelijks mee bezig. We hebben veel in spanning gezeten rondom het contra-monster. Wij hadden gehoopt dat dit monster, net als 3 andere monsters die door de eierhandelaar zijn genomen, onder de norm zou zitten. Echter, in het geaccrediteerde laboratoria is ons contra-monster zoekgeraakt. Ze hebben daar alles op de kop gezet, maar ons monster is niet meer te vinden. We kregen excuses aangeboden, maar ja wat kopen wij daarvoor.

 

Er zijn gesprekken met o.a. de accountant, de bank, de voervoorlichter, de broederij, de verzekeringmaatschappij en de eierhandelaar. Centrale vraag is: hoe nu verder? Hoe krijgen wij de stallen schoon, wanneer kunnen wij weer kippen ontvangen en wanneer geeft de NVWA ons weer vrij? Er is een wachtlijst voor de mest, zodra het mogelijk is gaat het naar de verbrandingsoven.

 

Wij gaan met alle macht proberen de stal schoon te krijgen. Vele pluimveehouders hebben al diverse middelen gebruikt. Iedereen is bezig om een zo goed mogelijk middel te vinden om de stallen vrij van Fipronil te krijgen.

Als bovenstaande is gelukt komen er verklik-kippen in onze stal. Deze zullen minimaal 4 weken in de stal verblijven. Na 4 weken worden de eieren onderzocht op Fipronil. Indien het niet aangetroffen wordt, worden wij vrijgegeven.

 

Wij hopen dat er dan jonge hennen beschikbaar zijn. De vraag is groot en doordat ook opfokbedrijven besmet zijn, is niet alle capaciteit aanwezig om hennen op te fokken. Al met al: veel onzekerheid. Er wordt gekeken of er per half december hennen voor ons beschikbaar zijn, zo niet dan wordt het nog veel later.

 

Tot die tijd zal geen verkoop van eieren op ons bedrijf plaatsvinden. Zodra de Ei-Automaat weer gevuld is met Vechtdal Eieren, wordt u op de hoogte gebracht via onze website, Facebook en Twitter. Tevens zal in de regionale krant een advertentie verschijnen.

 

Nog steeds ontvangen wij leuke berichtjes, kaartjes en attenties. Het doet ons goed dat zovelen met ons meeleven. Ook in het gastenboek, dat in het rustpunt ligt, worden lieve, meelevende berichten geschreven. Iedereen nogmaals hartelijk dank hiervoor en wij hopen dat wij u aan het eind van het jaar een Vechtdal Ei kunnen aanbieden.


Bedankt!

Allereerst willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele reacties die geplaatst werden op ons bericht, maar ook voor de steun, de telefoontjes, de kaarten en de bloemen die wij hebben mogen ontvangen.

 

Het is stil op ons bedrijf. De kippen zijn weg en de eieren zijn vernietigd. Daardoor is ons bedrijf gesloten. Vanaf volgende week is het rustpunt weer geopend.

 

Via Facebook, Twitter en onze website laten wij u weten wanneer de Ei-Automaat weer geopend wordt. Tot nader order vindt er geen verkoop van eieren plaats.

 

Wij houden u op de hoogte.


Fipronil, een stof waar we nog nooit van gehoord hadden

En dat allemaal door toedoen van een ander….

 

Al jaren runnen wij ons pluimveebedrijf. Het is hard werken, maar we zijn trots op ons bedrijf. Ons motto is om iedereen van goede, eerlijke en heerlijke eieren te voorzien.


Maar wat er nu gebeurd is ….. We voelen ons bedonderd, wij hebben niet gesjoemeld of een fout gemaakt maar door het toedoen van iemand anders zijn wij nu wel zwaar de dupe geworden. Nadat onze eieren (door de eierhandelaar) al eerder waren onderzocht, door het NVWA erkende lab Eurofins, heeft de NVWA zelf ook een onderzoek gedaan naar de eieren.


Op 2 augustus jl. kregen wij een goed bericht, namelijk dat onze eieren veilig waren. Vandaag verraste de NVWA ons echter dat wij een geringe overschrijding hebben in het tweede genomen monster. Wij zijn overdonderd. Wij produceren voedsel en dat moet vrij zijn van stoffen die verboden zijn, dat begrijpen wij maar al te goed. Voedselveiligheid staat altijd bij ons bovenaan.

 

Voortvloeiende uit het feit dat wij een geringe overschrijding hebben van de norm, hebben wij ook een meldplicht. Ondanks dat er vele geleerden zijn die zeggen dat het eten van een ei geen gevolgen heeft voor uw gezondheid (mits u er geen tientallen per dag gebruikt), willen wij u vragen de eieren die u nog op voorraad heeft staan maar niet meer te gebruiken.

 

U kunt wellicht voorstellen dat dit voor ons een enorme tegenvaller is, te meer dat wij altijd naar eer en geweten hebben gehandeld. Begin september 2016 is de stal tijdens de leegstand ontsmet met Metho Boast en niet met Dega16 waarover gesproken wordt in de media. De opgelegde blokkade heeft voor ons bedrijf ingrijpende gevolgen.

 

Dit houdt in dat wij vanaf 10 augustus definitief geblokkeerd zijn en dat wij geen eieren meer mogen afzetten. De Ei-Automaat blijft hierdoor gesloten.

 

U begrijpt dat we zeer aangeslagen zijn en dat wij tot nader bericht geen eieren meer verkopen. Wij hopen dat u begrip heeft voor onze situatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan en Anneke Schuttert


Ophokplicht baart zorgen

Sinds 9 november 2016 geldt er voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht voor alle commercieel gehouden pluimvee, dus ook wij moeten ons aan die regel houden. De maatregel is uit voorzorg genomen nadat er in een aantal Europese landen bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen. Helaas brak de vogelgriep ook uit bij enkele bedrijven in Nederland en deze moesten daardoor geruimd worden. De ophokplicht is nog steeds van kracht. 

 

We hebben onze hennen diverse extra’s gegeven in de stal. Er hangen skippyballen, er zijn extra balen met luzerne opgehangen en pikstenen worden in groten getale verstrekt. De hennen stonden de eerste dagen van de ophokplicht nog te wachten voor de luiken om naar buiten te gaan, maar dat doen ze niet meer. Ze maken volop gebruik van de mogelijkheden die ze hebben. Er is geen onrust in de stal, de hennen produceren nog steeds vele lekkere eieren en ze kakelen er vrolijk op los.  

 

Voor ons bedrijf is de ophokplicht ongunstig, maar aan de andere kant liever de hennen binnen dan een kans om getroffen te worden door vogelgriep. Het is toch vreselijk voor de getroffen bedrijven. Omdat de kippen langer dan twaalf weken opgehokt zijn, mogen de eieren niet meer worden geclassificeerd als vrije uitloop ei. Dit is vastgelegd in een EU-verordening. Ze kunnen nog wel als scharreleieren worden verkocht, maar die leveren veel minder op.

 

Aan de ene kant is dat natuurlijk te begrijpen, de kippen lopen niet buiten dus geen vrije uitloop ei. De eisen zijn nu éénmaal dat de kippen dagelijks over de uitloop kunnen beschikken. De biologische hen hoeft niet het hele jaar naar buiten, maar moet tenminste één derde van haar leven toegang hebben tot de uitloop. Biologische eieren hebben momenteel hun status nog niet verloren. Ook vind je in de supermarkt weidemelk. Deze melk is afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De koeien gaan in de winter ook niet naar buiten. 

 

Zou het voor het vrije uitloop ei ook geen oplossing zijn dat de twaalf wekentermijn vervalt en deze wordt veranderd in 'zolang het noodzakelijk is' of dat de toegangseis voor wat betreft de uitloop gelijk worden gesteld aan het biologische ei. Wij denken dat de consument hiervoor begrip heeft. Nu Brussel nog!


Controlerende instanties

Wij worden meerdere keren per jaar gecontroleerd door diverse instanties, onder andere op:

  1. Handelsverordening eieren;
  2. Handelsverordening legeindpluimveehouderij;
  3. Dierlijke bijproducten;
  4. Uitloopcontroles;
  5. Hygiëneverordening pakstations;
  6. Beter Leven keurmerk leghennen;
  7. KAT-controle (Kontrollierte Alternative Tierhaltungsformen);
  8. IKB Ei-regeling legeindbedrijf Vrije Uitloop (Integrale Keten Beheersing);
  9. VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik).

Aan de ene kant zijn de controles belangrijk, omdat de voedselveiligheid gewaarborgd moet worden. Echter, het brengt ook vele administratieve werkzaamheden met zich mee. Naast het houden van kippen, wordt er ook veel tijd besteed aan de administratie. Mocht er een (on)aangekondigde controle plaatsvinden, dan zijn de benodigde papieren direct beschikbaar. 


Net als bij alle andere bedrijven is er ook op ons bedrijf een taakverdeling. Samen verzamelen wij de eieren en houden wij de ruimtes schoon. De kippencontrole, onderhoud en de systeemeieren zoeken zijn o.a. taken van Johan. Voorbeelden van mijn taken zijn de administratieve werkzaamheden, de financiële administratie en social media. Alle andere werkzaamheden worden dagelijks onder het genot van een kop koffie verdeeld. 


Momenteel hebben wij een stagiair op ons bedrijf, hij is er al enkele weken. Johan begeleidt hem en het valt mij op dat ze samen veel (werk)plezier hebben. Nick is goed gemotiveerd, is altijd keurig op tijd aanwezig en ziet het werk liggen. Het is altijd fijn om een gemotiveerde stagiair te begeleiden. Jammer dat het einde al weer in zicht is. 


Ze vlogen vandaag uit: de torenvalkjes

Vorig jaar waren ze er ook al en dit jaar zijn ze er weer, de torenvalken. Eind maart zochten het mannetje en het vrouwtje elkaar op. Het mannetje trakteerde het vrouwtje op een ware luchtshow. Hij liet haar al zijn vliegkunsten zien om haar te versieren.  De baltsvlucht van de torenvalk ging gepaard met een voortdurend “kie-kie-kie” geroep van het mannetje. Op het laatst ging het vrouwtje op zijn toenaderingen in. Het mannetje wist toen dat zijn huwelijksaanzoek met “ja” is beantwoord.

 

Torenvalken maken geen eigen nest, daarom hebben wij een paar jaar terug zelf een nestkast geplaatst. Ze stellen geen grote eisen, ze moeten alleen hun nest gemakkelijk vliegend kunnen bereiken. Eind april zagen we het vrouwtje voor het eerst op het nest. Het wijfje broedt hoofdzakelijk en het mannetje zorgt voor het voedsel. Na een broedtijd van ongeveer 1 maand komen de jongen uit. Ze zijn dan erg hulpeloos en kunnen eigenlijk nog niets. De jonge valkjes zijn nestblijvers. Dat wil zeggen dat ze na de geboorte nog lange tijd op het nest blijven om sterker en groter te worden. De jongen moeten zelfstandig worden en leren zelf hun eten klaar te maken. Vanaf de 2e week gaat ook vader valk zich met zijn hongerige kroost bemoeien. Een lid van de vogelvereniging heeft de valken geringd. Nu zijn ze ongeveer een maand oud. Ze zijn volgroeid en groot genoeg om het nest te verlaten. Het oudste jong gaat weer voorop en maakt een proefvlucht van enkele meters naar beneden. Binnen enkele uren is het nest leeg, alle vogels zijn uitgevlogen. Toch wel jammer, maar we hebben ervan genoten.


Op zoek naar de schat

Mijn zwager, schoonzus en hun twee zonen doen al enkele jaren aan geocaching. We waren dus al op de hoogte van het spel toen wij een mail ontvingen van Martin. Hij wilde graag een cache op ons bedrijf plaatsen en vroeg of wij hieraan wilden meewerken. Lang hebben wij hier niet over nagedacht, al snel stuurden wij een berichtje terug dat wij wel mee wilden doen. 

 

Geocaching is een schatzoekspel, het leuke van dit spel is dat je het wereldwijd kan doen. Je maakt gebruik van een GPS-ontvanger. De bedoeling is om naar aanleiding van de coördinaten de cache te vinden. Ook op ons bedrijf is er één verstopt!

 

Op 9 mei (ergens in de loop van de middag) kwam onze cache online en op 10 mei 's ochtends was de eerste schatzoeker op ons bedrijf. Inmiddels zijn er al meerdere geocachers geweest. Enkelen hebben we gesproken en wij hebben vastgesteld dat geocaching naast een hobby, zeker een sport is. 

Wil je meer informatie over de cache op ons bedrijf, klik dan op deze link


Koningsdag 2016

Koningsdag Zwolle en wij waren erbij! We hebben in de weken ervoor uren gewacht en geoefend, maar op Koningsdag was het resultaat te zien van al het oefenen. Aan de hand van 4 thema`s (kunststof, water en handel, recreatie en streekproducten) werd tijdens de parade letterlijk en figuurlijk de resultaten van de eeuwenlange regionale samenwerking, inzet en innovatie gepresenteerd.

 

Tijdens de parade kreeg de koninklijke familie een aspergesoep aangeboden. Deze was bereid door de Librije met o.a. asperges uit Raalte en uit het Vechtdal werd het Vechtdal Ei gebruikt. 

Na afloop van de parade kregen we een handdruk van de gehele koninklijke familie, wij hebben genoten! 


De Ei-code app

Producten in de supermarkt komen vanuit alle hoeken van de wereld: de parmaham komt uit Italië, sperziebonen komen vaak uit Kenia en de kiwi kan wel uit Nieuw Zeeland komen. Hoe weet jij waar iets vandaan komt?   

 

Ook gisteren kwamen onze klanten eieren uit de automaat halen, maar twee dames vielen op.

De medewerkster van de Boerderijwinkel Zwolle had hen geadviseerd om eens een kijkje te nemen op ons bedrijf om met eigen ogen te zien waar het ei vandaan komt. Wij hebben een prettig gesprek gehad en hopen dat zij een goede indruk van ons bedrijf hebben gekregen.

 

Maar sinds een paar dagen kan het ook anders. Er is iets nieuws op de markt gekomen.             

 

Stichting Ovoned, de erkende branche-organisatie voor eieren, heeft in samenwerking met het Duitse kwaliteitssysteem Kat een app gemaakt waar je de code die op het ei is geprint kan invoeren. Je kan precies zien welk ei je hebt gekocht, hoe de kippen worden gehouden en of de boerderij is gecertificeerd. Met deze app wil de pluimveesector transparantie bevorderen, want u wilt toch ook weten waar uw ei vandaan komt? 

 

 

De eicode app kan je trouwens gratis downloaden in de Google Play store of in de app-store van Apple.


Hoe herkent u een vers ei

Steeds meer mensen weten inmiddels wat een vers ei is, er is door de media al veel over geschreven. Voor iedereen die nog niet op de hoogte is, wil ik hierbij graag informeren.

 

Hoe kan ik zien of mijn ei vers is?

> Ten eerste kan je een proef doen met het ei. Je neemt een kom met 400 ml lauw water, doe er 32 gram zout in, roer het even goed door totdat het zout is opgelost en laat dan het ei voorzichtig in het water zakken. Een vers ei zakt naar de bodem en gaat op de bodem liggen.

 

> Wil je geen proef doen, kijk dan naar het eigeel en eiwit van het ei. Er zijn twee stelregels voor een vers ei. Een vers ei heeft eigeel dat heel bol staat en het eiwit rondom de dooier moet dik zijn.  (Bij een oud ei zie je geen duidelijke bolling van het eigeel en het eiwit is dun en vloeit wijder uit).

 

> En heb je je ei gekookt dan kan je het ook zien. Namelijk een vers ei kan je niet goed pellen. Je trekt dan stukjes ei mee met de schil. Ook de luchtkamer van het ei is klein. (Bij een oudere ei zal je zien dat de luchtkamer groter is dan bij een vers ei).

 

Succes met het beoordelen van jouw ei!

 

Tip: Bij ons in de ei-automaat zitten alleen maar verse eieren.

 

 

 

 

Dit is een vers ei. Je ziet een goede bolling van het eigeel en rondom de dooier zit hoog eiwit.


Ambitie

Als we terugkijken op 2015 zijn we tevreden. De dochters haalden hun propedeuse, Sarah kwam voorbij en we zijn zelfs een paar dagen naar Berlijn geweest. Ook bedrijfsmatig ging het goed. De kippen legden vele eieren, vele gasten ontdekten het rustpunt en de ei-automaat moest vaak worden gevuld. Er zijn vele leuke gesprekken gevoerd met klanten. De contacten met o.a. de horeca, de recreatie ondernemers, de bakkers en afnemers en verwerkers waren plezierig. De vergaderingen van de Boerderijwinkel duurden lang, maar waren productief en gezellig. Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan zowel bij de Boer als Gastheer (fietsroute langs ons bedrijf) als bij Vechtdal Producten (samenwerking tussen diverse ondernemers uit het Vechtdal). 

 

Nu het einde van het jaar nadert stellen wij onszelf opnieuw de vraag: "Wat is onze ambitie?"

Als je het woord ambitie in het woordenboek opzoekt, kom je o.a. bij de volgende betekenis uit: 'hogerop komen' en 'het beste uit jezelf halen'. Het is goed om jezelf regelmatig de vraag te stellen: "Welke ambitie hebben wij met ons bedrijf? Welke doelen willen wij halen in 2016. Beter presteren als voorgaande jaren, wijzigingen doorvoeren of inspelen op actuele ontwikkelingen?" 

Onze visie is dat het belangrijk is om samen te werken met degelijke en betrouwbare partners die kennis van zaken hebben, met oog voor nieuwe kansen. Ook waarderen wij de tips van onze klanten. Als u een goede tip heeft, laat u het dan aan ons weten?  Wij staan hier graag voor open.

 

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2016 toe!

 

Johan en Anneke


Wat was het weer gezellig

De zomer is op z'n retour. De avonden worden weer korter maar wat was het gezellig deze zomer. Vele fietsers, wandelaars en automobilisten hebben ons bedrijf bezocht. Liters koffie zijn er gedronken en ik heb ze niet geteld maar er zijn vele honderden foto's gemaakt van de kippen. Natuurlijk gingen de dagelijkse werkzaamheden voor, de kippen en de eieren hadden voorrang maar zodra een gast een vraag had namen we de tijd om deze te beantwoorden.

 

De reacties die wij hebben mogen ontvangen in onze gastenboek geven ons de indruk dat de bezoekers onze bedrijfsvoering waarderen. Door de spotjes en de media aandacht voor het ei, op radio en tv, krijgen wij de indruk dat meer mensen zich verdiept hebben in houderijsystemen en de verschillende soorten eieren. Het is fijn om te zien dat dit zijn vruchten afwerpt. 


Iedere rondleiding is verrassend

Afgelopen weekend gaven wij een rondleiding op ons bedrijf. Dit keer bestond het gezelschap uit een familie, van jong tot oud. Johan heeft deze rondleiding verzorgd en ik hielp mee op de achtergrond. Wat het altijd goed doet, is Tokkie de Kip en Harry de Haan. Inmiddels weten wij het: de stoere jongens met veel bravoure willen hier niets van weten. Daarentegen staan de kleine meisjes in de rij om op de foto te gaan met Harry de Haan. Ook willen zij de kip en de haan vasthouden. Nu kunnen de jongens natuurlijk niet achterblijven en langzamerhand gaan zij ook de hanenkam van dichtbij bekijken.

 

Wij krijgen vele vragen van bezoekers:
- Zijn er ook kippen met een beperking?

- Wie was er eerder, de kip of het ei?

- Is de schil van het ei zacht of hard als het ei net gelegd is?

- Wat betekenen de cijfers op het ei?

Wij proberen op alle vragen een duidelijk en eerlijk antwoord te geven. 

 

Dit keer ging de interesse uit naar de anatomie van de kip.

Aan de hand van een doorsnede hebben wij het uitgelegd en als jij ook benieuwd bent, bekijk dan de afbeelding hieronder. De leegstand is voorbij!

De periode van leegstand is weer voorbij. De kippen zijn gearriveerd en het eerste eitje is gevonden. Tijdens de leegstand kregen wij vele vragen. Als we ons niet verveelden omdat er geen kippen waren, hoe wij onze dag doorbrachten en of wij op vakantie gingen?

 

Ik zal verklappen wat we gedaan hebben. Terwijl iedereen denkt dat je rustig aan kunt doen is het voor ons een drukke periode. De stal moet schoon en niet een klein beetje schoon maar brandschoon. Daar zijn we, samen met de spuitploeg, dagen mee bezig en er vond groot onderhoud plaats, alles moest gesmeerd worden om te voorkomen dat er geen problemen ontstaan als de kippen weer in het hok zitten. Voorkomen kunnen we dat natuurlijk niet, maar we doen ons best. De stal is ontsmet en alle mestbanden zijn vervangen door nieuwe. Er zijn lampen vervangen en er is een extra wasbak geplaatst voor het wassen van onze handen.

 

We hebben de horeca bevoorraad, de ei-automaat gevuld en de diverse (kaas/boerderij)-winkels en de Jumbo supermarkt voorzien van eieren. De eieren kwamen van een collega, onze eierhandel bracht ze 2x in de week bij ons thuis.

 

Ook heeft onze website een nieuw uiterlijk gekregen, dit laten we niet doen, maar we doen dat zelf. Toegeven het koste enige moeite (en zeker ook tijd) maar we zijn blij met het eindresultaat. Als straks de nieuwe hennen naar buiten gaan, nieuwe foto’s maken en dan de site nog even bijwerken

 

De boekhouding is weer helemaal bij, het kantoor is opgeruimd en de aangiftes zijn de deur uit. De tuin is weer uit de winterslaap gehaald en de picknicktafels staan weer buiten voor het rustpunt seizoen. Dan hebben we nog geschilderd, de uitloop weer op orde gebracht en een medische ingreep ondergaan. Als laatste zijn we zijn een paar dagen naar Berlijn geweest. Even weg, even naar een andere omgeving.

Kortom, we hebben ons geen moment verveeld.

 

Groeten, Anneke


Verrassing

Vele klanten brengen trouw het doosje mee als ze nieuwe eieren komen halen. De meeste doosjes zien er goed uit en gaan een tweede leven tegemoet. Bij het openen van de meegebrachte doosjes zitten soms leuke verassingen. Vandaag vond ik een briefje met de groetjes erop van familieleden. Dit gebaar gaf mij een glimlach op mijn gezicht. Hierbij, Richard, Heidi, Demi, Nick en Tessa:

 

De groetjes terug!


Facebookpagina

Wist u al dat wij op Facebook een bedrijfspagina hebben? Ook hier houden wij u op de hoogte van wat er gaande is op ons bedrijf. Kijk eens op onze Facebookpagina of klik op onderstaande foto.


Vogelgriep

De schrik zit er in bij ons, vogelgriep in Nederland. Eerst in Hekelendorp, daarna in Ter Aar en nu ook in Kamperveen, nog geen 40 kilometer van ons bedrijf. Er zijn diverse maatregelen getroffen in Nederland. Er is een landelijke vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren, mest en strooisel. Ook moeten alle hobbykippenhouders hun kippen binnenhouden. Voor ons bedrijf geldt een ophokplicht tot minimaal 18 december. Dit houdt in dat de kippen niet naar buiten mogen.

 

Ook al kunnen onze eieren momenteel niet van het erf en is de ei-automaat gesloten, dit staat in geen vergelijk met de getroffen pluimveehouders. Wij leven met hen mee.  


Open Monumentendag

Het thema van Open Monumentendag 2014 was 'op reis'. Dit jaar voerde de jaarlijkse fietstocht door Vilsteren en Varsen, ook ons bedrijf was opgenomen in de route. Samen hebben wij hierover nagedacht hoe wij hierop konden inspelen. Wij hebben verteld over de 'reis van het ei'. Vanaf het moment dat het ei gelegd wordt tot op de keukentafel van de consument.  We hadden ook een expositie gemaakt van alle voer dat onze kippen te eten krijgen en foto's opgehangen uit de 'oude doos'. Al met al een geslaagde dag.Gerst voor de kippen

Het was een goede zomer voor het graan. Op tijd viel er een regenbui en de zon liet zich met regelmaat zien. Dit heeft geleid tot een goede oogst. Afgelopen week was het dan zover, het graan kon gedorst worden. Daarvoor kwam een grote dorsmachine. Deze maaidorser zorgt ervoor dat het maaien, dorsen en schonen direct na elkaar in de dorsmachine plaatsvindt. Het graan gaat dan in een kiepwagen om vervoerd te worden van het land naar de schuur om daar opgeslagen te worden. Het stro blijft achter op het land. Dit wordt de volgende dag geperst in balen. Een deel van het graan en het stro wordt gebruikt als strooisel in de stal en als strooigraan voor de kippen.


Water in overvloed

Het was een complete wolkbreuk vandaag boven ons bedrijf. Buiten was er geen kip meer te zien, ze zochten allemaal een plekje in de stal. Zodra de regen stopte kwamen ze weer voorzichtig tevoorschijn. Eerst een beetje aarzelend maar dan opeens iedereen massaal naar buiten, op zoek naar wormen. Ons hele plein stond onder water maar zo snel als het kwam, zo snel was het ook weer weg. Nu een uur later is alles weer normaal. De trekker is gestart en het land wordt bewerkt, iedereen is weer aan het werk.


De ontvangstruimte is klaar

Maanden geleden zijn we al begonnen met het maken van tekeningen aan de keukentafel. Er volgden vele gesprekken over hoe het ontwerp eruit moest zien. Eindelijk is het nu zo ver: de tekening is realiteit geworden.

 

Wij zijn blij met het eindresultaat. De Ei-automaat staat niet meer in weer en wind, maar in de ontvangstruimte. Wij hebben nu een mooie ruimte waarin we u kunnen ontvangen.

 

In de koffiecorner van ons rustpunt staan de koffie en thee voor u klaar. Heeft u liever een blikje fris of een gekoeld sapje dan kunt u deze vinden in de nieuwe automaat.

 

Wij hopen u binnenkort te zien. 


Promotiefilm van ons bedrijf

Onze bedrijfsfilm is klaar en wij zijn daar trots op. Het hele jaar zijn er shots opgenomen en daarvan is deze film tot stand gekomen. Tijdens de kerstmarkt is het voor het eerst tentoongesteld in een echte boerenbioscoop, de reacties waren erg leuk. Wil jij het ook eens klik dan op deze link.


De boeren gaan met hun streekproducten naar de stad

Er is veel gebeurd de laaste tijd. Iedereen kent het wel, druk, druk, druk.

 

Streekmarkt  

Zo zijn wij benaderd door Ilse, een leerling van de Groene Welle uit Zwolle. Haar opdracht was om samen met medeleerlingen een streekproductenmarkt te organiseren bij Tuinland in Zwolle. Ilse wilde graag een stand inrichten met onze producten, wij vinden dat een hele eer. De leerlingen van de Groene Welle en Talentstad moesten de klanten, die het tuincentrum bezochten, smaakvol inspireren. Zo gezegd zo gedaan. Ilse stond samen met Desiré achter een kraam met eieren, ei-cake, ei-room en soepkippen. Niet alleen wij vonden de kraam leuk ingericht, de bezoekers en de school vonden dit ook. Zij kregen een 9,5 voor dit project, een cijfer om trots op te zijn. Zo kon op 4 oktober jl. een breed publiek kennis maken met onze producten. Leuk toch! 

 

Zwolle is een winkel rijker

De "Smaak van Zwolle" heeft een winkel geopend aan de Jufferenwal in Zwolle. Dit in samenwerking met "De Groene Marke".  Ook hier zijn onze producten nu verkrijgbaar.

Het is een leuke winkel geworden met allerlei streekproducten. De officiële opening heeft inmiddels plaatsgevonden. Een bezoekje brengen aan deze winkel is zeker de moeite waard.


Van de keukentafel naar een kantine

Wij willen gaan uitbreiden. Niet zozeer in kippen, maar in een ruimte om een kop koffie te kunnen drinken, een soort kantine/ontvangstruimte.

 

Het is een komen en gaan bij ons aan de keukentafel. Het is er gezellig en de koffie is altijd klaar, met dank aan de koffieautomaat. De afstand tussen de schuur en ons huis is ongeveer 120 meter. Velen hebben het pad naar ons huis al gelopen. Ook wij doen dit dagelijks met regelmaat. Al is het om de mail te bekijken, het antwoordapparaat te beluisteren, om te pauzeren, om te eten of even met de meiden een kopje thee te drinken als ze weer van school komen.  

 

Op ons plein staat een picknicktafel. Vele bezoekers hebben ook deze zomer daar weer op gezeten. Ons erf is vrij toegankelijk. Kijkend naar de scharrelende kippen, genietend van de zon of zittend onder het afdakje van de ei-automaat als het regent. Niet alleen wij genieten van de kippen, maar vele bezoekers ook.

 

Nu willen wij deze bezoekers graag ontvangen in onze kantine, die wij aan de schuur willen bouwen. Je moet dan niet denken aan een grote luxe ruimte, maar een eenvoudige ruimte met veel glas, met een picknicktafel waaraan een kopje koffie of een flesje appelsap kan worden gedronken. Een kantine voor onszelf om even een kop koffie te drinken voordat wij weer aan het werk gaan en waar bezoekers binnen kunnen lopen om even bij te tanken voordat ze weer te voet of per fiets verder gaan.

Ondertussen kunnen ze alles lezen over kippen, eieren en ons bedrijf.

 

Er is inmiddels een voorlopige tekening gemaakt en deze is verzonden naar de Gemeente Ommen om te kijken of onze plannen mogelijk zijn. Wij hopen op een positieve uitslag zodat wij binnenkort, genietend van de scharrelende kippen, in de serre kunnen zitten met een heerlijk kop koffie.


Met dit warme weer is het goed vertoeven in de boomgaard

Vandaag foto's gemaakt. De kippen zochten de beschutting van de boomgaard op en smulden van de diverse kruiden en bloemen


We hebben olifantsgras geplant!

 

Miscanthus of olifantsgras?

 

Wij hebben Miscanthus geplant in de uitloop. Miscanthus is een grassoort. Wij hebben gekozen voor de Miscanthus x giganteus oftewel olifantsgras. Het gewas kan meer dan 3,5 meter hoog worden. Dit moet een goede schuilplaats worden voor de hennen. Als de buizerd over de uitloop vliegt kunnen ze zich daar veilig verbergen totdat deze weer is vertrokken.

 

Ook levert het olifantsgras elk jaar een grote berg droge stof op. Deze droge stof ontstaat door de verwerking van de plant en heeft veel toepassingsmogelijkheden. Dit zal het eerste jaar nog niet kunnen maar vanaf het tweede jaar kan je het oogsten en gaan gebruiken als brandstof voor in de kachel maar ook als stooisel in de kippenschuur. Gehakseld olifantsgras neemt meer vocht op dan stro. Ook is het onaantrekkelijk voor watervogels om te landen in de uitloop.

 

 

Zo te horen is dit allemaal heel erg positief, het enige minpuntje is dat wij nog geen houtkachel hebben. Maar ja, daar kan ik nog een jaar over nadenken, want olifantsgras kan wel 20 jaar biomassa leveren.


Bakken, koken of pocheren

Met pasen worden er altijd veel eieren gegeten, ook door onze klanten. De ene kookt, de ander maakt er roereieren van, bakken is ook in, een ei-salade of een gevuld eitje vinden ze ook lekker en een enkeling pocheerd zijn ei.

 

Om een ei te kunnen pocheren is één ei erg belangrijk, namelijk de versheid van het ei. Een ei dat ouder is dan 5 dagen kan niet gepocheerd worden, dus het ei moet net onder de kip vandaan komen. Laat deze eieren nou bij ons in de Ei-Automaat zitten.

 

Om een ei te kunnen pocheren ga je als volgt te werk:

1. Doe in een ruime pan een laagje water van ongeveer 5 centimeter

2. Breng het water aan de kook

3. Voeg wat azijn toe en draai het vuur zo laag dat het water net aan de kook blijft.

4. Breek een ei heel en vang het op in een kopje

5. Houd een lepel onder het water in de pan

6. Laat het ei op de lepel glijden en draai het dan rond.

7. Draai het ei steeds, zodat het eiwit gaat stollen

8. Laat het ei ongeveer 4 minuten koken

9. Haal het ei met een schuimspaan uit het water en laat deze even uitlekken

 

De dooier is nog zacht bij deze bereidingswijze en het eiwit is hard en gekookt. Eetsmakelijk.


De boer als gastheer

Op vrijdag 22 maart was het zover. Het project "de Boer als Gastheer" is officieel gestart op ons bedrijf. Het kostte ons de nodige stress om alles op tijd klaar te hebben maar het is gelukt (dankzij diverse hulp). De tent was opgezet, het geluid was getest, de beamer deed het ook, de hapjes waren gemaakt, de glazen stonden klaar en de vlaggen wapperden in de top.

 

Met medewerking van de heer Bert Boerman, gedeputeerde voor Ruimte, Water en Jeugdzorg en Ilona Lagas, wethouder van de gemeente Ommen werd het project met een druk op de knop officieel gestart.

 

Het project "de Boer als Gastheer" is een initiatief van de Agrarische Natuurvereniging de Ommer Marke. Met negentien agrarische bedrijven zijn wij verenigd om de kwaliteit van het toeristisch aanbod te verbeteren en onze activiteiten gezamelijk te promoten. Er is een folder gemaakt en een website gelanceerd.

 

Ook werd er een een prijs uitgereikt aan de familie Dekker uit Alphen aan de Rijn. Dit in combinatie met Vechtdal Marketing. De familie had de wens om eens een boerenbedrijf te bekijken. Er is een leuke arrangement samengesteld en telefonisch werd hun medegedeeld dat zij de prijs hadden gewonnen.

 

Na afloop werden de folders verstrekt aan diverse recreatieondernemers.

 

Kortom de boer als gastheer voor leuke en interessante activiteiten in het Vechtdal. Kijk ook op onze website.

 


Stagiaires

De laatste jaren hebben wij vele stagiaires op het bedrijf gehad. Gerald, Gernand, Marijn, Aad, Wilmer, maar ook Kimberly, Asley, Manda en Anne hebben stage bij ons gelopen. Nu loopt Kay twee weken stage en morgen komt Robin voor het eerst.

 

Ze kwamen van verschillende scholen uit de regio, bijvoorbeeld uit Hardenberg, Raalte, Zwolle of Ommen.

Een enkele keer zien we ze nog. De jonge jongens zijn gegroeid tot grote kerels en de meiden tot volwassen dames.

 

Sommigen gingen thuis aan de slag op de boerderij, anderen zochten een baan buitenshuis. Het is altijd leuk om deze verhalen later te horen.

 

Dus stagiaires bedankt!


Lammetjes

Heidschnucke met lam
heidschnucke met lam

Het voorjaar komt eraan!

 

Afgelopen week zijn er op de boerderij de eerste twee lammetjes geboren. Zonder dat wij erbij waren heeft moederschaap ze ter wereld gebracht. Nu dartelen ze al vrolijk door de stal. Zodra het weer beter wordt gaan ze naar buiten.


Een dagelijkse bezoeker

Elke dag komt hij even. Doordat de hennen in de uitloop worden gevoerd komt hij ook een graantje meepikken. Het vrouwtje hebben wij ook al gezien. Leuk toch?