Ei-code

Alle eieren worden gestempeld. Op ons bedrijf krijgen ze de volgende ei-code: 1-NL-4294101.

 

Wat betekent de eicode op het ei?

  • Het eerste cijfer staat voor het houderijsysteem, dit kan een 0, 1, 2 of 3 zijn. (0=biologisch ei, 1=vrije uitloop ei, 2=scharrel ei en 3= een ei gehouden in koloniehuisvesting)
  • De twee letters staan voor het land van herkomst.
  • De laatste zeven cijfers staan voor het pluimveebedrijf. Ieder pluimveebedrijf in Europa heeft zijn eigen code. Controlerende instanties kunnen er zo nodig snel en effectief gebruik van maken en zo is het voor de consument altijd te achterhalen waar het ei gelegd is. Dat geeft toch een veilig gevoel!

Houderij systemen:
Code 0:  biologisch ei
Biologische kippen worden meestal in dezelfde stallen gehouden als scharrel- of vrije-uitloopkippen, maximaal zes kippen op 1 m². Buiten heeft ook deze kip minimaal 4 m² begroeide buitenruimte ter beschikking. Biologische kippen krijgen biologisch voer. Hun snavels mogen niet behandeld worden. Dit zijn biologische eieren.


Code 1: vrije uitloop ei
De stallen van de vrije-uitloop houderij zijn gelijk aan de scharrelstal. Vaak is er een serre/wintergarten bij de stal aangebouwd. Deze kippen kunnen elke dag naar buiten, waar iedere kip minimaal 4 m² oppervlak voor zichzelf heeft. Een buitenverblijf dat grotendeels begroeid is met gras en bomen. Hier komt het vrije-uitloop ei vandaan.


Code 2: scharrel ei
In een scharrelstal mogen maximaal negen kippen per m² scharrelen. Er ligt strooisel op de vloer waar ze kunnen scharrelen en er staan plateauetages met zitstokken op verschillende hoogten. Op deze niveaus kunnen de kippen eten en drinken en leggen ze eieren in de legnesten. Het ei dat hier gelegd wordt heet een scharrelei.

 

Code 3: koloniehuisvesting
De koloniehuisvesting is in plaats gekomen van de legbatterijen. Sinds 2012 zijn deze verboden in Europa. Koloniehuisvesting heeft kooien met 30 tot 60 kippen. De kooien moeten groter zijn dan 2m², met voor elke kip minimaal 890 c
m² leefruimte. Deze eieren zijn meestal niet in doosjes in de supermarkt verkrijgbaar, maar gaan naar de verwerkende industrie. Ook kunnen ze soms in andere winkels of landen voorkomen.